ชวนเพื่อนร่วมบริจาค
ร่วมบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19
ให้กับ 10 โรงพยาบาลชนบทที่ขาดแคลน
#อย่าให้แพทย์ชนบทสู้ลำพัง
10 โรงพยาบาล ชุมชนในชนบทที่ขาดแคลน
ดูรายชื่อโรงพยาบาล
เป้าหมายค่าซื้ออุปกรณ์
ทางการแพทย์ช่วยชีวิตผู้ป่วย
10,000,000
ยอดบริจาคสะสม
ถึงวันที่ 2 ส.ค. 2564
19,675,381.05
ช่องทางการรับบริจาค
ร่วมบริจาคซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิต
ผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19
ให้กับโรงพยาบาลชนบทที่ขาดแคลน
บัญชีออมทรัพย์
มูลนิธิแพทย์ชนบท - โครงการ
การสนับสนุนเครื่องมือแพทย์
ของโรงพยาบาลสนาม
ในโรงพยาบาลชุมชน
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขางามวงศ์วาน
เลขที่บัญชี 319-298168-1
ผ่านเครือข่าย TrueMove H
กด *948*7707*10#
เพื่อบริจาค 10 บาท
กด *948*7707*100#
เพื่อบริจาค 100 บาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.ruraldoctor.or.th
ผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท
(ทุกเครือข่าย)
แจ้งความประสงค์บริจาคให้กับ
"มูลนิธิแพทย์ชนบท"
แจ้งความประสงค์บริจาคให้กับ
"มูลนิธิแพทย์ชนบท"
กรณีต้องการใบเสร็จ กรุณาแนบหลักฐานการบริจาค พร้อมข้อมูลที่อยู่ ส่งทางอีเมล์มูลนิธิแพทย์ชนบทที่ ruraldoctorfoundation@gmail.com
(ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.ruraldoctor.or.th
สนับสนุนโดย เครือเจริญโภคภัณฑ์